آدرس ما

شرکت سساکو

تهران-بزرگره آزادگان-نرسیده به پل صنیع خانی-بازار بزرگ آهن-مکان :فاز سوم شرقی-روبروی بانک پارسیان – پلاک ۵۳۸

۰۲۱-۵۵۵۰۹۷۱۹ , ۵۵۵۰۹۷۲۰ , ۰۹۱۲۴۲۲۴۰۵۸

بامدیریت قربانی

info@sesaco-co.com